October 25, 2021 | Nagsagawa ng paunang pagpupulong ang Kaway Municipal Tourism Council sa pangunuguna ni Gng. Anna Villanueva (Local Tourism Officer Designate), para sa agarang paghahanda at pagsasaayos ng mga aktibidades para sa nalalapit na VIRTUAL KAWAY FESTIVAL 2022.

Kalakip dito ang pagkonsidera sa tama o wastong pag sunod sa mga tagubilin at patnubay ng local IATF para sa ligtas na pagsasagawa ng mga ito…

Share this: