Bakuna Kontra Covid-19

Ang pagbabakuna ay nagpoprotekta sa iyong mga anak, iyong pamilya at iyong komunidad. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay libre at makukuha ng lahat na may edad na 5 taon pataas.