Nebulizers at face mask para sa ating 45 barangay, hatid ng Soroptimist International of Tagkawayan, sa pamamagitan ni Mayor Carlo Eleazar at Gng Rachel Eleazar at iba pa, sa tulong din ni Gng Rosalie Eleazar (SI Kaagapay President).

Tuloy tuloy ang ating suporta sa usaping pangkalusugan ngayong panahon ng pandemya.

Share this: