Nagsagawa ng Bakuna kontra COVID-19 ngayong araw sa Barangay Manato Station at Mapulot.

Ang pagbabakuna ay nagpoprotekta sa iyong mga anak, iyong pamilya at iyong komunidad. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay libre at makukuha ng lahat na may edad na 5 taon pataas.

Manatiling ligtas. Magpabakuna. I-save ang buhay.

Share this: