Sa pagpupulong ng Liga ng mga Barangay ngayong araw, inihayag nina Mayor Carlo Eleazar at Dr. Malcolm Remo na mapagkakalooban ng bagong health station ang mga sumusunod na Barangay:

Bamban-worth P 3,000,000.00
Katimo- worth P 3,000,000.00
Mapulot- worth P 3,000,000.00
San Diego- worth P 1,000,000.00

Share this: